Skip to content

ամպեր

XX կախարդանք XX,
մոգություն X լեգենդներ XXXX, XXXXX
XXXXXXXX սպառնալիք XX XXXXXXX ատրճանակ,
XXXX XXXXXXXX երազանքներ
XX անսահմանություն,
XXXX XXX XX XXXX XXXXX անգոյություն,
XXXXX ափսոսանք,
X հոգատարություն XXXX XXXX XX XXXXX
խաղաղություն, XXX XXXX XXX X
XXXXXX XX XXXXX կիրք,
հրեշներ, մեդուզա,
կապույտ մենակություն,
գծեր, XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX
նոթատետր, դատարկ երկինք,
ֆայթ քլաբ` XXX XX XXX XXXXXX
ենթագիտակցություն, XXXXX, էգո
X XXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX
XX XXXXX XX XXXXXX XX, XXXXXXX
XXXXX XX
արցունք: