Skip to content

գույն

ամեն ինչ գունազրկվում է

Մենք հավատում ենք, որ մեր հոգին գույնզգույն է, ինչպես գարնանային ծաղիկներով դաշտը: Բայց աշխարհն այնքան անորոշ է ու մենակ, որ մենք գունազրկվում ենք: Մենակությունը կործանում է մեզ: Մեր հոգին կորցնում է իր գույները: Աշխարհը գունազրկվում է մեր հոգու հետ: Մեր հոգու սահմաններն անորոշ են: Ծաղիկներով դաշտը սև ու սպիտակ է դառնում: