Skip to content

հող

Հողն ու ջուրն, քամին, հուրն շաղկապ են մինն ընդ միւսուն,
Անքակտելի սիրելիք են, չեն բաժանիլ միմեանց սիրուն`
Հուր որոտաց, քամին հնչեաց եւ բաժանեաց զհողն ի ջրոյն.
Ջուրն սպիտակ է ու աղի, քամին՝ կարմիր կանանչագոյն,
Հուրն դեղին է եւ լեղի, սեաւ եւ թըթու՝ համըն հողոյն։
Հուրն օր է, քամին՝ շաբաթ, ջուրն՝ ամիս, հողըն՝ տարւոյն.
Հուրն՝ երեխայ, քամին՝ մանուկ, ջուրն՝ ալեւոր, հողըն՝ մահուն։
Այսպէս չորս են մեր եղանակ՝ ամառ, աշուն, ձմեռ, գարուն։

ԴԱՎԻԹ ՍԱԼՆԱՁՈՐԵՑԻ, 16-17-րդ դարեր